Facebook Pixel

Contract de oferta publica

Dispoziții generale

1.1. Oferta reală este oferta oficială a „Biotus”, denumită în continuare „Vânzător”, de a încheia Contractul de vânzare a mărfurilor de la distanță, adică prin intermediul magazinului de internet, denumit în continuare „Acordul”, și plasează Oferta publică (ofertă) pe site-ul oficial al Vânzătorului „https://biotus.ro (denumit în continuare „Site-ul”).

1.2. Momentul acceptării complete și necondiționate de către Cumpărător a ofertei (acceptarea) a Vânzătorului de a încheia un contract electronic de vânzare a mărfurilor se consideră fapt de plată de către Cumpărător a comenzii în condițiile prezentului Contract, în termenul și la prețurile specificate pe site-ul Internet al Vânzătorului.

Concepte și definiții

2.1. În această ofertă, dacă contextul nu cere altfel, următorii termeni au următoarele semnificații:

* „bunuri” - modele, accesorii, componente și articole însoțitoare;

* „Magazin de internet” - în conformitate cu Legea Ucrainei „cu privire la comerțul electronic”, un mijloc de prezentare sau vânzare a unui produs, lucrare sau serviciu prin intermediul unui acord electronic.

* „Vânzător” este o companie care vinde bunuri prezentate pe site-ul de Internet.

* „Cumparatorul” este o persoana fizica care a incheiat un Acord cu Vanzatorul in conditiile stabilite mai jos.

* „Comandă” - selecția articolelor individuale din lista de bunuri specificată de Cumpărător la plasarea comenzii și efectuarea plății.

Obiectul acordului

3.1. Vânzătorul se obligă să predea Bunurile Cumpărătorului, iar Cumpărătorul se obligă să plătească și să accepte Bunurile în conformitate cu termenii acestui Acord.

Acest acord reglementează cumpărarea și vânzarea de bunuri în magazinul online, inclusiv:

- alegerea voluntară de către Cumpărător a bunurilor din magazinul online;

- autoînregistrarea comenzii de către Cumpărător în magazinul online;

- plata de către Cumpărător a comenzii efectuate în magazinul online;

- procesarea și livrarea comenzii către Cumpărător în conformitate cu termenii acestui Acord.

Procedura de comandă

4.1. Cumpărătorul are dreptul de a plasa o comandă pentru orice produs prezentat pe site-ul magazinului de internet și disponibil.

4.2. Fiecare articol poate fi reprezentat în comandă în orice cantitate.

4.3. In cazul in care produsul nu este in stoc, Managerul Companiei este obligat sa anunte Cumparatorul (prin telefon sau e-mail).

4.4. În cazul în care produsul nu este disponibil, Cumpărătorul are dreptul de a-l înlocui cu un produs de un model similar, de a refuza acest produs, de a anula comanda.

Procedura de plată a comenzii

cu plată ulterioară

5.1. Plata se face la primirea mărfurilor la departamentul companiei de transport pentru decontare numerar în grivne.

5.2. Dacă nu se primesc fonduri, magazinul online își rezervă dreptul de a anula comanda.

Condițiile de livrare a comenzii

6.1. Bunurile achiziționate din magazinul online sunt livrate la depozitele firmelor de transport, unde se emit comenzi.

6.2. Odată cu comanda, Cumpărătorului i se furnizează documente în conformitate cu legislația Ucrainei.

Drepturile și obligațiile părților:

7.1. Vânzătorul are dreptul de a:

- să rezilieze unilateral furnizarea de servicii în baza acestui contract în cazul în care Cumpărătorul încalcă termenii acestui contract.

7.2. Cumpărătorul este obligat să:

- să plătească și să primească comanda în timp util, în conformitate cu termenii acestui contract.

7.3. Cumpărătorul are dreptul la:

- plasați o comandă în magazinul online;

- întocmește un contract electronic;

- pentru a solicita Vânzătorului să îndeplinească termenii acestui Acord.

Răspunderea părților

8.1. Părțile sunt responsabile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a termenilor acestui contract în modul prevăzut de prezentul contract și de legislația actuală a Ucrainei.

8.2. Vânzătorul nu este responsabil pentru:

- aspectul produsului modificat de către producător;

- pentru o ușoară discrepanță în gama de culori a produsului, care poate diferi de produsul original numai din cauza redării diferite a culorilor pe monitoarele computerelor personale ale modelelor individuale;

- pentru conținutul și veridicitatea informațiilor furnizate de Cumpărător la plasarea comenzii;

- pentru întârzieri și întreruperi în furnizarea Serviciilor (procesarea comenzilor și livrarea mărfurilor) care apar din motive independente de voința sa;

- pentru acțiuni ilegale ilegale efectuate de Cumpărător folosind acest acces la Internet;

- pentru transferul de către Cumpărător a identificatorilor rețelei sale - IP, adrese MAC, autentificare și parolă către terți;

8.3. Cumpărătorul, folosind accesul la Internet care i-a fost oferit, este responsabil în mod independent pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile sale (personal, chiar dacă o altă persoană se afla sub autentificarea sa) persoanelor sau proprietății acestora, persoanelor juridice, statului sau principiilor morale ale moralitate.

8.4. În caz de forță majoră, părțile sunt scutite de la îndeplinirea termenilor prezentului contract. Circumstanțele de forță majoră în sensul prezentului contract înseamnă evenimente de natură extraordinară, neprevăzută, care exclud sau interferează în mod obiectiv cu executarea prezentului contract, a căror apariție Părțile nu au putut să prevadă și să prevină prin mijloace rezonabile.

8.5. Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva orice neînțelegeri exclusiv prin negocieri.

Alte condiții

9.1. Magazinul online își rezervă dreptul de a aduce modificări unilateral la acest contract, cu condiția ca acesta să fie publicat în prealabil pe site-ul https://biotus.ro

p> 9.2. Magazinul online a fost creat pentru a organiza o metodă la distanță de vânzare a mărfurilor prin Internet.

9.3. Cumpărătorul este responsabil pentru acuratețea informațiilor specificate la comanda informațiilor. Totodată, la efectuarea unei acceptări (efectuarea unei comenzi și plata ulterioară a mărfurilor), Cumpărătorul își dă consimțământul necondiționat Vânzătorului pentru colectarea, prelucrarea, stocarea și utilizarea datelor sale personale, în sensul Legii. „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”.

9.4. Plata de către Cumpărător a comenzii efectuate în magazinul online înseamnă acordul deplin al Cumpărătorului cu termenii contractului de vânzare (oferta publică)

9.5. Data efectivă a acordului electronic între părți este data acceptării termenilor, în conformitate cu art. 11 din Legea Ucrainei „Cu privire la comerțul electronic”

9.6. Utilizarea resursei magazinului online pentru a previzualiza produsul, precum și pentru a plasa o comandă pentru Cumpărător, este gratuită.

9.7. Informațiile furnizate de Cumpărător sunt confidențiale. Magazinul online folosește informații despre Cumpărător exclusiv în scopul procesării comenzii, trimiterii de mesaje Cumpărătorului, livrării de mărfuri, efectuării plăților reciproce etc.

Procedura de returnare a mărfurilor de calitate corespunzătoare

10.1. Returnarea mărfurilor în magazinul online se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare a Ucrainei.

10.2. Returnarea mărfurilor în magazinul online se efectuează pe cheltuiala Cumpărătorului.

10.3. In momentul in care Cumparatorul returneaza produsul de calitate corespunzatoare, magazinul online ii returneaza suma de bani platita pentru produs in momentul returnarii produsului, dupa deducerea compensatiei pentru costurile magazinului online legate de livrarea produsului catre Cumpărătorul.

Durata contractului

11.1 Se consideră că un contract electronic a fost încheiat din momentul în care persoana care a trimis propunerea de încheiere a unui astfel de contract primește un răspuns cu privire la acceptarea acestei propuneri în conformitate cu procedura specificată în partea a șasea a articolului 11 din Legea Ucrainei „Cu privire la comerțul electronic”.

11.2. Înainte de expirarea prezentului acord, acest acord poate fi reziliat prin acordul reciproc al părților înainte de livrarea efectivă a bunurilor, prin intermediul unei rambursări

11.3. Părțile au dreptul de a rezilia prezentul acord în mod unilateral, în cazul neîndeplinirii termenilor prezentului acord de către una dintre părți și în cazurile prevăzute de legislația în vigoare a Ucrainei.

Vă atragem atenția asupra faptului că magazinul online „Biotus.ro” de pe site-ul oficial https://biotus.ro are dreptul, în conformitate cu legislația Ucrainei, de a acorda dreptul de a utiliza platforma de internet a FOP și a persoanelor juridice pentru vânzarea de bunuri